browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Start

Mitt namn är Johan Ström. Lite kort om mig:frontfaceone

“Johan Ström är fascinerande, inspirerande,
chockerande och mycket, mycket spännande”

# inspirerar människor att tänka nytt, att se nya möjligheter – och att våga ta sig dit.
# tycker det är roligt att sprida glädje, lite sarkastisk ibland.
# livslust och framträdandeteknik.
# har erfarenhet från Restaurang, Kommunikatör, Fårslakta, Hästskötare, Säljare, Hemtjänst, Kontaktman, Utbildare, Administratör, Marknadsförare, Reklamfilm/Foto, Personligassistent, Glass säljare, Servitör, Skådespelare, Vårdbiträde, Församlings ass, Ungdomsledare, Projekt-ass och Komvux, m.m.

Fotogalleri Ljudstugan

jobbar på HRS Food contract AB från 1/8-16, där jobbar jag med administrativa uppgifter så som löner, fakturering, annstälningar, avraporteringar och transport av personal m.m.

Hyr mig, tjänster

Du når mig på: 070-28 28 173 el. johan(a)marsu.se