browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Coach

VILL DU HA EN EGEN COACH!

Skaffa dig en personlig Coach!
Må bättre privat och i jobbet!

Livscoaching
Skapa ett framgångsrikt liv med glädje, balans och energi. När du lever livet närvarande och i kontakt med ditt inre känns det mesta enkelt, tryggt och positivt. Utnyttja dina gåvor och din inre kraft att skapa det du drömmer om.
Vet du vart du vill är det enklare att välja vilken väg du ska ta i livet.
Som coach hjälper jag dig se framåt, få nya insikter och gå från tanke till handling.
Jag vill att du ska nå toppen av din förmåga.
Istället för att lösa problem och gamla konflikter finner vi lösningar som uppmuntrar till att prova nya strategier, tänka nya tankar, komma
över begränsningar och personliga hinder.
En livs coach är inte expert på ditt område utan på att hjälpa dig att hitta vad det är du söker och vill, så att ditt liv blir så fullödigt du kan önska. Du har redan alla de resurser du behöver, du kanske bara behöver lite hjälp att hitta dom.

Känner du igen dig? Vill du ha hjälp?
Känner du dig stressad?
Står du inför vägval i livet?
Trivs du inte där du befinner dig?
Har dina relationer stagnerat?
Vill du hitta meningsfullheten i livet?
Har hela ditt liv stagnerat?
Vill du skapa ny inspiration i livet?
Vad vill du med ditt liv egentligen?
Har du nått din fulla potential?
Känner du att något saknas i livet?
Står du inför en utmaning?
Vill du hitta balans i livet?
Söker du efter din talang?
Vill du övervinna en rädsla?
Vill du ha ut lite mer av livet?
Vill du helt enkelt må bättre?
Vill du hitta din inre motivation?
Vill du bli bättre på din hobby eller ditt yrke?
Vet du vart du vill men inte hur du ska komma dit?
Vill du från något, men vet inte vad du vill till?
Är det någon del i ditt liv du vill utveckla till det bättre?
Hur ser din självbild ut? Behöver du öka din självkänsla?
Behöver du lösa konflikter – på jobbet, med partnern, med familjen
Vill du finna livsmening även i svåra händelser
Vill du förbättra självkänslan och självförtroendet
Vill du bryta oönskade tanke- känslo- och beteendemönster
Vill du lösa upp skuld-, skam-, och ångestkänslor

Vad gör jag som coach?
Som Coach arbetar jag med människor som trots stora ansträngningar och goda intentioner hamnat i en återvändsgränd och kämpar med sin frustration. Jag hjälper dig att backa ut ur gränden och byta frustrationen mot inspiration och framtidstro. Det är aldrig kört och ingenting är omöjligt. Du har massor av outnyttjad kapacitet och unika gåvor som väntar på att upptäckas, få komma ut i frihet och berika ditt eget och din omgivnings liv. Att anlita mig som coach är som att ha en alldeles egen hejarklack, att ha någon som ger dig återkoppling och som hjälper dig hålla dina drömmar och mål levande. När målen väl är satta hjälper jag dig som coach att hålla dig på vägen till målen.
Jag lyssnar, sammanfattar och hjälper dig att reflektera. Jag ställer frågor som utmanar och fungerar som bollplank. Min målsättning som coach är att hjälpa dig att se din egen situation i ett nytt perspektiv, att arbeta med framtiden idag, att lära dig om livet och se möjligheterna som leder till ökad medvetenhet och handling.
När svårigheterna dyker upp, är det min uppgift att ge kraft och inspiration för att du ska vilja och kunna hantera dem. Coachens inställning är att “det är aldrig kört!” Coachen kommer att hjälpa dig att hitta bra lösningar på dina problem och bekräfta att valen du gör är de bästa för dig i varje specifik situation.
Handlingsplanen med både långsiktiga och kortsiktiga mål är en viktig del av mitt samarbete med dig. Hela tiden är det de val du själv gör som är viktiga. Jag kommer att utmana dig i samband med de mål du sätter upp. Allt går i riktning mot de mål du själv satt upp och kämpar mot. “Hemläxan” är en viktig del i min coaching. Det kan handla om mål du ska nå, något du ska göra – eller sluta göra. Jag kritiserar eller dömer inte det du gör eller de beslut du fattar, men tar upp det som du kanske inte riktigt tänkt igenom. Det leder ofta till nya öppningar och infall.
I samarbetet kommer du att kunna ta ett allt större aktivt ansvar för ditt liv och dina handlingar. Jag stöttar men du gör jobbet. Det är ditt liv det gäller och du är experten på ditt eget liv. Till ditt förfogande har du mig och en stor låda med kunskap, modeller och principer som ska hjälpa dig att växa och utvecklas.
——————————————
Coaching
Du kan abonnera på coachtjänsten månadsvis. En månad kan innefatta två till fyra schemalagda samtal som är 40-60 minuter långa – Förutom de regelbundna samtalen kan det också ingå: Kortare samtal vid behov mellan de bokade coachingsamtalen, e-mailkontakt, hemuppgifter, tester och övningar (om den coachade vill ha det).

Fundera över det här:
” Vad vill du?
” Hur ser det ut när det fungerar? (säg något mer om det)
” Hur märker du att det blivit bättre
” Vad behöver du göra?
” Vilka hinder finns?
” Vad är det värsta som kan hända? Konsekvenser?
” Bästa som kan hända – konsekvenser
” Vad har du hittills gjort?
” Vilken är din slutsats?
” Hur fungerar det?
” Vad konkret tänker du göra? När?
” Vilka resurser och vilket stöd behöver du?
” Vad tror du är bäst?
” Vad fungerade bra?
” Vad kan bli bättre?
” Hur ska du göra för att bli bättre?
” Vad funkade bra? Kan vi göra om det?