browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

MAC-adress

 Så här gör du för att ta reda på din IP-adress och MAC-adress (fysisk adress).

Windows XP, Windows 7, Windows 8

  1. Gå till Start
  2. Klicka på Kör
  3. Skriv cmd, tryck på Enter
  4. I fönstret som öppnas skriver du ipconfig /all och trycker på Enter så kommer det upp information som ska se ut så här:

IP-konfiguration för Windows

Värddatornamn . . . . . . . . . . : whoami
Primärt DNS-suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
WINS-proxy aktiverat . . . . . . : Nej

Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk:

Anslutningsspecifika DNS-suffix . : it.su.se
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-02-A5-9B-A3-94
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IP-adress . . . . . . . . . . . . : 130.237.95.253
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : 130.237.95.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 130.237.162.94
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 130.237.162.7
130.237.200.7
Primär WINS-server . . . . . . . : 130.237.162.3
Sekundär WINS-server . . . . . . : 130.237.200.3
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 15 oktober 2003 11:33:46
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 15 oktober 2003 21:33:46

MAC-adressen (Fysisk adress) och IP-adressen är markerad med fet stil i listan ovan.

Tidsbegränsa i datorn: klicka här
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.490253/foraldrakoll-sa-tilldelar-du-barnen-datortid