browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

frekvenser

QTH: JO79OG
Long: 15.18042E
Lat: 59.28541N

www.27mhz.se
www.dx-radio.se
www.limmared.nu

120.27500 Mhz Tower Örebro

123.15000 Mhz Örebro Segel

131.12500 Mhz AIR CTR

www.frekvenslista.com/

 

 

Nya frekvenser undantagna från tillståndsplikt + ändrade uteffekter.
Enligt PTSFS 2010:8  Utkom från trycket den 20 december 2010.


VHF
155 MHz  Mobila radiosändare för jord- och skogsbruk samt jakt
1: 155.400
2: 155.425
3: 155.450   Rekommenderad att i första hand användas för datatrafik (hundspårning)
4: 155.475   Rekommenderad att i första hand användas för datatrafik (hundspårning)
5: 155.500   L1
6: 155.525   L2
Högsta tillåtna uteffekt e.r.p.  5 W
1: 156 MHz
156 MHz  Bärbara radiosändare för landmobil trafik
Högsta tillåtna uteffekt e.r.p. är ändrad från 0,5 W till 5 WUHF
444 MHz  Radiosändare för landmobil trafik
SRBR – Short Range Business Radio / KDR – Kortdistansradio
Bandet är utökat från 6 till 8 kanaler / frekvenser
1: 444.600
2: 444.650
3: 444.800
4: 444.825
5: 444.850
6: 444.875  Ny frekvens
7: 444.925  Ny frekvens
8: 444.975
Högsta tillåtna uteffekt e.r.p. är ändrad från 1 W  till 2 W

» Länk till PTSFS 2010:8 – PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

 

Åkeri kring Örebro

LMR1 69,0125
LMR2 69,0375
LMR3 69,0625
LMR4 69,0875
LMR5 69,1125
LMR6 69,1375
LMR7 69,1625
LMR8 69,1875
Högsta effekt: 25 W e.r.p.
åkeri riks 1 85,9375
åkeri riks 2 85,9625