browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

frekvenser till hands

k01 444.600 SRBR (Short Range Business Radio)
k02 444.650 SRBR (Short Range Business Radio)
k03 444.800 SRBR (Short Range Business Radio)
k04 444.825 SRBR (Short Range Business Radio)
k05 444.850 SRBR (Short Range Business Radio)
k06 444.875 SRBR (Short Range Business Radio)
k07 444.925 SRBR (Short Range Business Radio)
k08 444.975 SRBR (Short Range Business Radio)
k09 155.500 L1 båt / jakt3
k10 155.525 L2 båt / jakt4
k11 155.425 K1 jakt
k12 155.475 K2 jakt
k13 155.450 jakt7
k14 155.400 jakt6
k15 428.800 VL Terminal
k16 428.850 VL Onboard
k17 155.050 Cinderella
k18 155.075 VL hamn
k19 145.650 sk4b
k20 434.650 sk4b
k21 469.675 Air Täby Örebro
k22 433.600 Tal Täby Örebro
k23 426.500 Kumla Bunkern
k24 146.5625 Kilsbergen
k25 166.9625 Transam
k26 167.6375 taxi 1
k27 167.8375 taxi 2
k28 167.9875 taxi 3
k29 170.4125 securitas 1
k30 170.6375 securitas 2
k31 446.00625 PMR 1
k32 446.01875 PMR 2
k33 446.03125 PMR 3
k34 446.04375 PMR 4
k35 446.05625 PMR 5
k36 446.06875 PMR 6
k37 446.08125 PMR 7
k38 446.09375 PMR 8
k39 170.8625 Securitas 3
k40 167.2125 taxi 4
k41 156.80000 Int. Nöd och anropskanal 16
k42 156.30000 sweden rescue 67
k43 155.62500 fiske F1
k44 155.77500 fiske F2
k45 155.82500 fiske F3
k46 145.71250 sk4tL/R
k47 423.10625 Euromaint Rail Örebro
k48 448.50000 Räddningskanal Flygvapnet
k49 446.32500 Högvakten slottet
k50 136.60000 Millitär marin anrop/nöd
k51 143.65000 Miliitär kustbevakning
k52 152.02500 Flygbasradio Mil
k53 166.48750 Nattvandrarna Örebro
k54 155.00000 jakt 5
k55 155.65000 L3 Marin

PMR

446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375

SRBR

444,600
444,650
444,800
444,825
444,850
444,975

JAKT

155,425
155,475
155,500
155,525
156,000
155,400
155,450

Samband malmö på 462.000

Exempel på tillståndsfria frekvenser i Sverige:

 

Privatradiobandet på 27MHz
Det finns 40 kanaler på 27MHz bandet som alla får använda fritt i Sverige, så länge utrustningen är godkänd samt att du följer de föreskrifter PTS har satt upp. Du använda en sändareffekt av max 4W på AM/FM samt 12W på SSB.

 

PMR bandet på 446MHz
Det finns 8 kanaler på 446MHz som brukar kallas PMR-bandet. PMR står för Privat Mobil Radio och maximal utstrålad sändareffekt är 500 mW. I bestämmerlerna står också att antennen måste vara integrerad i radion, dvs man får inte ansluta en extern antenn till radion.

 

SRBR på 444MHz
Det finns 6 kanaler på 444MHz som främst är avsedda till yrkesbruk vid t.ex. vägarbeten, byggplatser, idrottsevenemang osv. Egentligen finns dock inget som hindrar en privatperson att använda dessa kanaler. Här får radion ha en maximal utstrålande effekt av 2W.

 

69MHz-bandet
De licensfria kanalerna på 69MHz är nu utökade från tidigare 10st till 18st. På de 10 gamla kanalerna får du använda en utstrålad sändareffekt av max 5W och endast för mobila stationer. Frekvenserna är:
69,60625MHz, 69,63125MHz, 69,65625MHz, 69,68125MHz, 69,70625MHz, 69,61875MHz, 69,64375MHz, 69,66875MHz, 69,69375MHz, 69,71875MHz

På de 8 nya kanalerna får man använda max 25W utstrålad effekt, och kanalerna är avsedda för landmobil trafik. Frekvenserna är:
69,0125MHz, 69,0375MHz, 69,0625MHz, 69,0875MHz, 69,1125MHz, 69,1375MHz, 69,1625MHz, 69,1875MHz

Jakt och jordbrukskanalerna på 155MHz
6 Kanaler på 155MHz som främst är avsedda för jakt och jordbruk. Här får radion ha en maximalt utstrålad effekt av 5W. Notera också att några av kanalerna inte får användas inom insjöar eller svenskt territorialhav (155,400MHz, 155,425MHz, 155,450MHz, 155,475MHz, 155,500MHz, 155,525MHz).

 

Amatörradio
Även om man inte behöver ett tillstånd från PTS för att sända på amatörradiofrekvenserna, måste du ändå ha avlagt ett prov och fått en anropssignal tilldelad från SSA (Sveriges Sändare Amatörer). Du måste alltså vara licensierad radioamatör för att få använda dessa frekvenser. Läs mer på SSA´s hemsida.


Lämna ett svar