browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

HB

Men det finns undantag, och ett av dessa gäller husbilar. Vi saxar ur VVFS 2006:69, Vägverkets föreskrifter om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil:

Enligt Vägverkets hemsida får ”Fr o m den 1 juli 2006 i en bil inte tas med fler passagerare än den är registrerad för. Passagerare skall färdas på plats som är avsedd för passagerare”.

Det finns vissa undantag från detta. Ett är: 3 §”Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpkarosseri och bostadsinredning som hänförts till fordonsslaget lastbil om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006.
Passagerare måste färdas på annat lämpligt fast monterat säte”.

I en husbil som togs i bruk före 1 maj ’06 får man alltså åka fler än den är registrerad för.
Man skall dock befinna sig på ett säte och inte förflytta sig i fordonet. Så är det.

Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2006, och gäller tills vidare.

___________

att ordna:

ledbelysning till nummerpålåt
solpanel
extra batteri
12 till 230 volt
konvertering till led istället för glödlampor i bodelen
byta ut sänglampan överslaf och förar taket
fixa USB uttag.
brytare och säkringar
Lösa kylskåp
Installera antenner
Släp kära