browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Positiv

Tänk positivt!

SÄG TILL DIG SJÄLV VARJE MORGON:

Det här blir en fin dag!
Jag klarar mer än jag tror!
Ingenting blir bättre för att man oroar sig!

Man kan aldrig göra mer än sitt bästa!
Alltid finns det något att glädja sig åt!
Jag känner mig i utmärkt form!
Idag ska jag göra någon glad!
Det är ingen idé att deppa!
Livet är härligt! Var optimist!